Project management

Frans van Huizen

Als projectmanager kan ik voor uw bedrijf vele projecten opstarten, bewaken en afronden. Ik heb een sterk analytisch vermogen en ben in staat om op onafhankelijke basis van cijfers eindresultaten te voorspellen. Of dit nou gaat om automatisering, werkprocessen of people management. Voor ieder probleem of vraagstelling zal ik met een onderbouwd advies komen. Na dit advies kunnen we in overleg vervolgstappen nemen om het advies gestalte te gaan geven in de uitvoering hiervan. Dit kan zijn in begeleiding van uw medewerkers of mij als projectmanager in te zetten om “de kar” te trekken.

Proces management

Organisaties stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van processen. Welke processen spelen in uw organisatie een belangrijke rol? Hoe kunt u kostenefficiënter werken en kortere doorlooptijden realiseren? Hoe kunt u tijd, mensen en middelen optimaal inzetten?

Belangrijke proces onderdelen zijn:

 • Principes van procesdenken en procesmanagement
 • Modellen, technieken en instrumenten
 • Schrijven van een praktijkgericht procesverbeterplan
 • In kaart brengen en analyseren van processen
 • Bepalen van de KPI’s en doelstellingen
 • Maken van een risicoanalyse
 • Uitvoeren van beheersmaatregelen
 • (Her)ontwerpen van processen (AO)
 • Implementeren van processen
 • Communicatie en samenwerking in teams
 • Afstemming tussen processen en afdelingen
 • Praktijksituaties en -voorbeelden